BOLIGFOTO FRA LUFTEN

Sesongen er i gang. Kontakt oss i dag for bestilling.

Vi har lang erfaring med dronetjenester og er godkjent operatør. Foto eller video av boliger og industribygg, filmoppdrag m.m. Vi benytter DJI Mavic 2 pro, som gir fantastiske bilder og video og kommer til de fleste steder. Kundene våre er eiendomsmeglere, eiendomsutbyggere, industri m.fl.. Les mer her!

Inspeksjoner med drone
Vi kan termografere og gjøre visuelle inspeksjoner av bygninger. Ved å utføre jevnlige inspeksjoner kan man unngå dyre overraskelser. Et tak som lekker vann eller ikke er godt nok isolert kan medføre høyt forbruk av strøm, skader på bygningsmasse, og stort utslipp av varme. Ikke spesielt miljøvennlig og kan også medføre store vedlikeholdskostnader. Vi kan på et tidlig stadiet avdekke problemer som bør utbedres.

Vi kan også inspisere kraftlinjer, broer, veier m.m. med våre droner og i samarbeid med prosjektansvarlig. Vi benytter profesjonelt utstyr og har lang erfaring, samt Termografi Level 1 sertifisering. Kontakt oss for tilbud og informasjon.

Vi søker også oppdrag innen film og reklame og tilbyr gode, kreative filmer i profesjonell kvalitet. Har du en filmidé, kortfilm el. så tar vi gjerne en prat med deg. Ta kontakt for ideer og tilbud.

Kontakt Christopher Hagelund på +47 922 91 350 eller epost chh@skywaterpix.no for mer informasjon og tilbud.

Go Top