Inspeksjoner

Termografering fra luften av tak og bygninger
Inspeksjon med termografi og foto kan tidlig avdekke potensielle skader og problemer på tak og i vegger. Det kan være vann- og fuktskader, fysiske skader, slitasje m.m. Ved å gjøre jevnlige inspeksjoner, kan man begrense skadeomfang og store kostnader knyttet til utbedring.

Foto- og videoinspeksjoner
Vi kan også inspisere kraftlinjer/strømmaster, broer, veier m.m. Begrensningene ligger kun på sikkerheten og lover og regler. Det er strenge regler for hvor man kan operere og bedriften trenger operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet. Vi vil om kort tid kunne operere i kategori RO3, som gir oss mulighet til å utføre all typer oppdrag med drone.

Bilder fra byggeprosess
Jobb for SKANSKA. Dronefoto gjennom ca. 10 mnd. for å vise fremdriften i prosjektet. Bildene er att fra omtrentlig samme posisjon, men vi kan også ta bilder fra eksakt samme posisjon.

Jobbeksemplene vist på denne siden er fra utførte oppdrag vi gjorde i 20011 og 2012, før regelverk ble opprettet. Vi var en av de første i Norge som utførte slike oppdrag.

Vi har flere års erfaring innen droneinspeksjon og er sertifisert med Termografi Level 1 og pilot har Ro2/Ro3 sertifikat. Vi vil snart operere under kategori RO3.