I 2012 startet vi me termografering fra luften med droner. Denne jobben er fra Alnabru i Oslo og ble gjort i samarbeid med Aerovision AS, Termografi og måleteknikk AS for kunde. Inspeksjonen avdekket flere forhold som måtte utbedres og sparte kunden for store kostnader, hadde ikke dette blitt oppdaget i tide.

Utsyret som ble brukt var en Microdrone MD1000 og Flir B-335.

Termografering fra luften av tak gir en godt oversiktsbilde over hva som må undersøkes nærmere og evt utbedres.

Med bedre utstyr, utarbeidete sikkerhetsrutiner og solid regelverk kan vi nå tilby en profesjonell og mer effektiv inspeksjon av tak og bygninger.