Mini ROV kan brukes til mange nyttige formål. For eksempel til inspeksjon av bryggeanlegg og undervannsinstallasjoner. Se video under…

Link: http://www.deeptrekker.com