Deeptrekker sin ROV DTG3 med gripearm kan brukes til søk og redning. F.eks. søke og trekke opp en person som ligger under vann. Dette kan være nyttig på steder det er vanskelig eller farlig for dykkere.


Link til flere videoer fra ROVpartner AS