Skywaterpix.no / Hagelund Prosjekt tilbyr fra mai 2019 tjenester med mini ROV/undervannsdrone. Med full HD video (streaming/opptak), stor manøvreringsdyktighet og kraftig gripearm (klo) kan vår mini ROV benyttes der det tidligere måtte benyttes dykkere. Det er tryggere og mer kostnadseffektivt.

Undervannsinspeksjoner for dokumentasjon, vedlikehold og tilsyn, samt mange andre bruksområder. Vi kan rykke ut på kort varsel og har egen båt tilgjengelig for oppdrag i Oslofjorden.

Kontakt Christopher Hagelund på mob +47 922 91 350 eller
epost: chh@skywaterpix.no for mer info og priser.

Under har vi listet opp noen bruksområder:

  • Undervannsinspeksjoner av pir, bryggeanlegg og havner.
  • Inspeksjon og dokumentasjon for bygg og anlegg
  • Miljø og forskning
  • Skipsinspeksjon, skrog og propell
  • Dokumentering og inspeksjon av rør og kabler
  • Vannprøver og sedimentprøver
  • Søk etter gjenstander for forsikringsselskap og politi
  • Søk og redning

Les mer om bruksområder og eksempler her.

Mer info om ROVen vi bruker:
www.deeptrekker.com
www.rovpartner.no
Video fra Deeptrekker

Go Top